Την εθνική ενότητα την έχουμε χεσμένη!

Stencil που χτυπήθηκε στους δρόμους της αθήνας.

stencil ead

stencil ead 2