Ο Βασικός μισθός είναι ζήτημα της εργατικής τάξης!

Μάρτιος 2023

Αφίσα που κολλήθηκε απο την εργατική αντιφασιστική δράση τον Μάρτιο του 2023 στις γειτονιές της Αθήνας