Η τηλεργασία δεν είναι μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας

Είναι διά νόμου αναδιάρθρωση των όρων εργασίας! Προκήρυξη που μοιράστηκε απο την Εργατική Αντιφασιστική Δράση τον…