και αυτή η ΚΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ

Καρτολίνα που βάλαμε στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 2022

Βασικά στην αρχή ήταν η κρίση χρέους…ε, και σας μειώσαμε το μισθό 22% για να μην μείνετε άνεργοι

Και μετά εμφανίζεται η υγειονομική κρίση…και σας μαντρώνουμε δύο χρόνια μέσα να την βγάζετε με πιστοποιητικά και επιδόματα…

και ύστερα έρχεται η κρίση στην ενέργεια, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και πρέπει να δουλεύετε 2 και 3 δουλειές για μια ζωή σε δόσεις

και αυτη Η ΚΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ