Ιοί, καύσιμα και σφαίρες

Οι αλλεπάλληλες κρίσεις που περιβάλλουν την καθημερινότητά μας δεν αποτελούν σύμπτωση. Αντίθετα είναι τμήμα της στρατηγικής…