Ιοί, καύσιμα και σφαίρες

Πολιτική συζήτηση, Τετάρτη 01/06/2022, από το Antifa Community και την Εργατική Αντιφασιστική Δράση.

Οι αλλεπάλληλες κρίσεις που περιβάλλουν την καθημερινότητά μας δεν αποτελούν σύμπτωση. Αντίθετα είναι τμήμα της στρατηγικής των αφεντικών μέσα στο περιβάλλον της παγκόσμιας κρίσης/αναδιάρθρωσης που μαίνεται τουλάχιστον μια δεκαετία. Από την λεγόμενη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 στην κρίση χρέους το 2012, από τη μεταναστευτική κρίση το 2015 στην κρίση covid-19 κι από εκεί στην ενεργειακή, στην επισιτιστική και την κρίση πληθωρισμό, η καθημερινότητα της τάξης μας περιβάλλεται εδώ και χρόνια από μια σπείρα πρωτοφανώς έκτακτων συμβάντων.

Στον πυρήνα της κρατικής διαχείρισης όλων των κρίσεων βρίσκεται η παραγωγή μιας γενικευμένης κατάστασης εξαίρεσης και μέσω αυτής η ανάδυση ενός κράτους έκτακτης ανάγκης που εμφανίζεται ως αποκλειστικός διαχειριστής των κρίσεων. Για κάθε κρίση υπάρχει η ίδια συνταγή: πτώση του πραγματικού μισθού, πειθαρχία στις κρατικές προσταγές, μιλιταρισμός σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής.

Η κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου για το διεθνές εμπορικό και πολιτικό σύστημα. Καθώς οι σταθερές του αίρονται με αστραπιαία ταχύτητα και η μεταπολεμική τάξη πραγμάτων αμφισβητείται ριζικά, ένα παλιό ερώτημα αναδύεται για τους σύγχρονους/ες εργάτες/τριες: πως θα μπορέσουμε να γίνουμε εμείς η πραγματική κρίση;

Η πραγματική κρίση που θα μας οδηγήσει στο τέλος των κρίσεων

Πολιτική συζήτηση
Τετάρτη 01/06
19:30 Προαύλειο Νομικής

antifa community – Εργατική Αντιφασιστική Δράση